ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೋ? ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೋ.? ತಿಳಿಯೋ ಕುತೂಹಲವಿದ್ಯಾ?

First Published 20, Nov 2020, 6:07 PM

ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆಯೋ  ಅಥವಾ ಕೋಳಿಯೋ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ? ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಯಾರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. 

<p>ಆದರೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ... &nbsp;</p>

ಆದರೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ...  

<p>ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ತರ್ಕ ಏನು?<br />
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮೊಟ್ಟೆಯು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಹಾಲು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೇಗೆ?</p>

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ತರ್ಕ ಏನು?
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಮೊಟ್ಟೆಯು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಹಾಲು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೇಗೆ?

<p>ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ<br />
ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮರಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಕೋಳಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.&nbsp;</p>

ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ
ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮರಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಕೋಳಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

<p>ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ , ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೇ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಓದಿ...&nbsp;</p>

ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ , ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೇ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಓದಿ... 

<p>ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮೂರು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (ಮೊದಲ ಸಿಪ್ಪೆ, ಎರಡನೇ ಅಲ್ಬುಮೆನ್) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ.</p>

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮೂರು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (ಮೊದಲ ಸಿಪ್ಪೆ, ಎರಡನೇ ಅಲ್ಬುಮೆನ್) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಕೇವಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ.

<p>ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ<br />
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಂತೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಸಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಳಿಗಳು ಜೊತೆಯಾದ &nbsp;ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

<p>&nbsp;</p>

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಂತೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಸಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಳಿಗಳು ಜೊತೆಯಾದ  ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

<p>ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡುತ್ತದೆ?<br />
ಕೋಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿ 1 ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. &nbsp;ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಇತರ ಕೋಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ.&nbsp;</p>

ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡುತ್ತದೆ?
ಕೋಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿ 1 ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಇತರ ಕೋಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. 

<p>ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ.</p>

ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ.