ತವಾದಿಂದ ದೋಸೆ ಮೇಲೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

First Published Dec 6, 2020, 3:10 PM IST

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ನಾವು ದೋಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಿದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಇಂದು ನಾವು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಸೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ...&nbsp;</p>

ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಿದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಇಂದು ನಾವು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಸೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ... 

<p style="text-align: justify;">ದೋಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂಟಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.&nbsp;</p>

ದೋಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂಟಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

<p>'ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 1 ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತವಾದಿಂದ ಮೇಲೆ ಏಳುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

'ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ದೋಸೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 1 ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತವಾದಿಂದ ಮೇಲೆ ಏಳುತ್ತದೆ. 

<p>ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೋಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ಸಿಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ</p>

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೋಸೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದು ಸಿಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ

<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ದೋಸೆ ಏಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏಳುತ್ತದೆ?</p>

ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ದೋಸೆ ಏಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏಳುತ್ತದೆ?

<p>ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತವಾ ತುಂಬಾನೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತವಾ ತುಂಬಾನೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

<p style="text-align: justify;">ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು &nbsp; ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.. ಮೊದಲು ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತರ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು   ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.. ಮೊದಲು ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದರ ನಂತರ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

<p>ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹರಡಿ.ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಡಚಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೋಸೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹರಡಿ.ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಡಚಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೋಸೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. 

<p>ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?