ಒವನ್‌ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೌನ್ ‌ಬ್ರೆಡ್‌!

First Published Feb 28, 2021, 1:40 PM IST

ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೂಡಲ್ಸ್‌ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್‌ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಗೋಧಿ ನೂಡಲ್ಸ್‌, ಬ್ರೌನ್‌ ಬ್ರೆಡ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದೂ ಓವನ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಸುವ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.