ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಜೋಳ ಬೇಕು ದೇಹಕ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ತಿಂದರೊಳಿತು ಇಲ್ ಓದಿ

First Published Apr 6, 2021, 6:09 PM IST

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಜೋಳವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಕರವೆಂದು ತೋರುವಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿ ಜೋಳವು ಫೈಬರ್ (ಫೈಬರ್), ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್, ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಿಹಿ ಜೋಳ, ಹುರಿದ ಜೋಳ, ಜೋಳದ ಸೂಪ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪಾಕ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.