ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ, ನೀವ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ..?

First Published 12, Sep 2020, 5:37 PM

ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮದ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಆಹಾರದ ಸ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಸಾಲೆಗಳು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳೂ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮದ್ಯವೂ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು.</p>

ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಆಹಾರದ ಸ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಸಾಲೆಗಳು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳೂ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮದ್ಯವೂ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು.

<p>ಆಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಆಹಾರ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

<p>ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. &nbsp;</p>

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ.  

<p>ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

<p>ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮದ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ</p>

ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮದ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p><strong>ಡ್ರೈ ವೈಟ್ ವೈನ್:</strong> ಮದ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋ ಹೆಸರು ವೈಟ್ ವೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>

ಡ್ರೈ ವೈಟ್ ವೈನ್: ಮದ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋ ಹೆಸರು ವೈಟ್ ವೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

<p>ಇದು ಶಾಖಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>

ಇದು ಶಾಖಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಡುಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

<p><strong>ರೆಡ್‌ ವೈನ್: </strong>ವೈಟ್ ವೈನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವೂ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ರೆಡ್ ವೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿನೋಟ್ ನೋಯಿರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಬರ್‌ನೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.</p>

ರೆಡ್‌ ವೈನ್: ವೈಟ್ ವೈನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವೂ ರೆಡ್ ವೈನ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ರೆಡ್ ವೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿನೋಟ್ ನೋಯಿರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಬರ್‌ನೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.

<p>ಇದು ಪೋರ್ಕ್‌ನಂತಹ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಇದು ಪೋರ್ಕ್‌ನಂತಹ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಸ್ ಹಾಗೂ ಟಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p><strong>ರಮ್: </strong>ರಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಡಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಸ್‌ ರಮ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p>

ರಮ್: ರಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಡಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಸ್‌ ರಮ್ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

<p>ವೈಟ್ ರಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಡ್ ಮೀಟ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗಲು ರಮ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ವೈಟ್ ರಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಡ್ ಮೀಟ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗಲು ರಮ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

<p><strong>ವೋಡ್ಕಾ:</strong> ವೋಡ್ಕಾ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ವೋಡ್ಕಾ ಖಾದ್ಯದ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>

ವೋಡ್ಕಾ: ವೋಡ್ಕಾ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ವೋಡ್ಕಾ ಖಾದ್ಯದ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

<p>ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ವೊಡ್ಕಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ವೊಡ್ಕಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

<p><strong>ವಿಸ್ಕಿ: </strong>ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ರುಚಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೋ, ವಿಸ್ಕಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾವ್ ಎನಿಸುವ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>

ವಿಸ್ಕಿ: ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ರುಚಿ ಸೇರಿಸುತ್ತದೋ, ವಿಸ್ಕಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾವ್ ಎನಿಸುವ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

<p>Alcohol</p>

Alcohol

<p>ವಿಸ್ಕಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಕ್ಕ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಯುವಂತೆಯೇ ಬೇಗನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.</p>

ವಿಸ್ಕಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಕ್ಕ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಯುವಂತೆಯೇ ಬೇಗನೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.

<p>ಬಿಯರ್: ಸೂಪ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>

ಬಿಯರ್: ಸೂಪ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

loader