ಬೇಗ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ 5 ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಪಾತಿಗಳು

First Published May 29, 2021, 12:28 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ,  ಕಾರ್ಬ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ನಿಯಮಿತ ಚಪಾತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಪಾತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.