ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವೇಯಿಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು..!

First Published 28, Aug 2020, 5:57 PM

ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೈಟು ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಹ್ಲಾದ ಅಲ್ವಾ..? ಅದೇ ಕಾಫಿಯಿಂದ ನೀವು ವೇಯಿಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ..? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

<p>ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೈಟು ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಹ್ಲಾದ ಅಲ್ವಾ..? ಅದೇ ಕಾಫಿಯಿಂದ ನೀವು ವೇಯಿಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.</p>

ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೈಟು ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಹ್ಲಾದ ಅಲ್ವಾ..? ಅದೇ ಕಾಫಿಯಿಂದ ನೀವು ವೇಯಿಟ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.

<p>ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ &nbsp;ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.</p>

ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ  ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

<p>ದಪ್ಪಗಾಗುವ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವು ಕ್ರಮೇಣ ತೂಕವನ್ನು &nbsp;ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>

ದಪ್ಪಗಾಗುವ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವು ಕ್ರಮೇಣ ತೂಕವನ್ನು  ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

<p>ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 2.8ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 2.8ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

<p>ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಉ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಪ್ ಕುಡಿದ 20-44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರ ದೇಹದ ಫ್ಯಾಟ್ ಶೇಕಡ1.3 ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>

ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಉ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಪ್ ಕುಡಿದ 20-44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರ ದೇಹದ ಫ್ಯಾಟ್ ಶೇಕಡ1.3 ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

<p>ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ 20-44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 3.4ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.</p>

ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ 20-44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 3.4ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

<p>ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಫೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಟ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಧ್ಯಯನ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>

ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಫೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಟ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಧ್ಯಯನ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

<p>45 ರಿಂದ 69 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ ಕಾಫಿಕುಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋಸಿಟಿ ಶೇಕಡಾ 4.1ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.</p>

45 ರಿಂದ 69 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ ಕಾಫಿಕುಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋಸಿಟಿ ಶೇಕಡಾ 4.1ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.

<p>ಬೊಜ್ಜು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಫಿ ಬಳಸಬಹುದು.</p>

ಬೊಜ್ಜು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಫಿ ಬಳಸಬಹುದು.

<p>ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಫೀನ್, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಟರ್ಪೆನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶವಿದೆ. ಇವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳದ ಜೊತೆ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>

ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಫೀನ್, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈಟರ್ಪೆನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶವಿದೆ. ಇವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪರಿಮಳದ ಜೊತೆ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

loader