ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ: ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿ

First Published Dec 23, 2020, 5:03 PM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಕೇತವಿದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿವೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಅಶುಭ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

<p>ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ&nbsp;ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ&nbsp;ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ... ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ....&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ... ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಕಂಡರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.... 
 

<p>ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ &nbsp;<br />
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ &nbsp;ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ,&nbsp;</p>

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ  
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ  ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, 

<p><strong>ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದು</strong><br />
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೀರಿ.<br />
&nbsp;</p>

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದು
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೀರಿ.
 

<p><strong>ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕಂಡರೆ&nbsp;</strong><br />
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ&nbsp;ಅಥವಾ ಹೊಡೆದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. &nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕಂಡರೆ 
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.   
 

<p><strong>ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕಂಡರೆ</strong><br />
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೈದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೊಡೆಯುವುದು, ನಿಂದಿಸುವುದು ಶುಭಕರ. ಕನಸಿನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.&nbsp;</p>

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡೆದಂತೆ ಕಂಡರೆ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೈದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೊಡೆಯುವುದು, ನಿಂದಿಸುವುದು ಶುಭಕರ. ಕನಸಿನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

<p><strong>ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚುನ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು</strong><br />
ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈಬೀಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.&nbsp;</p>

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚುನ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು
ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೈಬೀಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

<p><strong>&nbsp;ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು</strong><br />
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>

 ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

<p><strong>ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡುವುದು</strong><br />
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಧನಲಾಭವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.</p>

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡುವುದು
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಧನಲಾಭವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

<p><strong>ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ</strong><br />
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

<p>ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡರೆ&nbsp;<br />
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಆತಂಕ, ಅಸಮಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡರೆ 
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಆತಂಕ, ಅಸಮಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

Today's Poll

ಎಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರಿ?