Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 'P' ದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆಯೇ,ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ