ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ

First Published Apr 16, 2021, 6:14 PM IST

ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬೇಡಿ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ. ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ತಿಳಿಯಿರಿ...