ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ

First Published Mar 31, 2021, 11:34 PM IST

ಪ್ಯಾರಿಸ್(ಮಾ.  31)  ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಶೇ.   96  ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರ  ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು  ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ.