ಮಕ್ಕಳು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಲಹೆಗಳು...

First Published 14, Nov 2020, 3:42 PM

ಓದುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ಇದು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ . 

<p>ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಓದುವ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಓದುವ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

<p><strong>ನಿರರ್ಗಳ ಓದುವಿಕೆ</strong><br />
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ನೀವು ಪದಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಓದುವ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವರು &nbsp;ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.</p>

ನಿರರ್ಗಳ ಓದುವಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ನೀವು ಪದಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಓದುವ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವರು  ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

<p style="text-align: justify;"><strong>ನಿಯಮಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ</strong><br />
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕಥೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ನಿಯಮಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕಥೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಓದುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

<p>ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ&nbsp; ಹೇಳಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>

ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಹೇಳಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

<p><strong>ಫೋನೊಲೊಜಿಕಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ &nbsp;</strong><br />
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>

ಫೋನೊಲೊಜಿಕಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್  
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

<p style="text-align: justify;">ಪುನರಾವರ್ತನ ಅಭ್ಯಾಸ&nbsp;<br />
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ, ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಕೋ ಓದುವಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಓದುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮರು ಓದುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>

ಪುನರಾವರ್ತನ ಅಭ್ಯಾಸ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ, ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಕೋ ಓದುವಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಓದುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ನಿರರ್ಗಳತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮರು ಓದುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

<p>ಸೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ<br />
ದೃಷ್ಟಿ ಪದಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ಓದುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧ್ವನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಎಡವಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p>

ಸೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ದೃಷ್ಟಿ ಪದಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದುವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ಓದುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧ್ವನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಎಡವಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

<p><strong>ಓದುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ...&nbsp;</strong><br />
ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.</p>

ಓದುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ... 
ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.