ಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್!

First Published Jun 4, 2020, 9:30 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು(ಜೂ. 04) ಶಾಲೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತರ. ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಎದುರಾದಳು. ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸಚಿವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿ