ತನಗಿಂತ 17 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವರತ್ನ ಹಿರೋಯಿನ್

First Published Apr 11, 2021, 9:43 AM IST

ಯುವರತ್ನ ನಾಯಕಿ ಸಯೇಷಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ 23 ವರ್ಷ. ಅವರ ಪತಿ ಆರ್ಯಗೆ 40. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 17 ವರ್ಷದ ಅಂತವಿದೆ