ಪ್ರಿಯಾಂಕಳಿಂದಾಗಿ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ: ಪಿಗ್ಗಿ ಕಸಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

First Published Apr 28, 2021, 12:35 PM IST

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಕಸಿನ್ ನಟಿ ಮೀರಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧ ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.