15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬಲವಂತದ ಸೆಕ್ಸ್: ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸಿದ ಆಸ್ಕರ್ ನಟ..!

First Published 23, Oct 2020, 3:21 PM

15 ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಟ | 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ | ಈ ನಟ ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ

<p>ಹಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮಾಥ್ಯೂ ಮೆಕ್‌ಕೊನೌಘೆ ತಾನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಹಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮಾಥ್ಯೂ ಮೆಕ್‌ಕೊನೌಘೆ ತಾನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಮೆಮೊಯಿರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಟ, ತನ್ನ ಯವ್ವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಮೆಮೊಯಿರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಟ, ತನ್ನ ಯವ್ವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

<p>50 ವರ್ಷದ ನಟ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>

50 ವರ್ಷದ ನಟ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

<p>15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮೆಕ್‌ಕೊನೌಘೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ನಟ.</p>

15 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮೆಕ್‌ಕೊನೌಘೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ ನಟ.

<p>18 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾನ್ ಒಂದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿಸಿದ ಎಂದೂ ಆಸ್ಕರ್ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>

18 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ವ್ಯಾನ್ ಒಂದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿಸಿದ ಎಂದೂ ಆಸ್ಕರ್ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

loader