ಕ್ರಿಕಟರ್ ಜೊತೆ ಅನುಪಮಾ ವಿವಾಹ..? ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟಸಾರ್ವಭಮದ ನಟಿ

First Published Mar 6, 2021, 12:15 PM IST

ಮಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ವಿವಾಹ | ಕ್ರಿಕಟರ್‌ನ ಮದ್ವೆಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ | ಯಾರಾತ ಅನುಪಮಾ ಮನಸು ಕದ್ದಾತ..?