97.70 ಕೋಟಿಯ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್..!

First Published 25, Oct 2020, 10:45 AM

ಜುಹು ವರ್ಸೋವಾ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಟ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ | 97 ಕೋಟಿಯ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ

<p>ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜುಹು ವರ್ಸೋವಾ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಮಹಡಿಯ ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜುಹು ವರ್ಸೋವಾ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಮಹಡಿಯ ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ನಟ ಬಂಗಲೆ ಖರೀಸದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>

ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ನಟ ಬಂಗಲೆ ಖರೀಸದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

<p>ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ.</p>

ಎರಡು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿದೆ.

<p>ಅರೆಬಿಯನ್ ಸೀ ವ್ಯೂ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 38 ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್‌ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p>

ಅರೆಬಿಯನ್ ಸೀ ವ್ಯೂ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 38 ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್‌ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

<p>ಇದರಲ್ಲಿ 1500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್‌ನ ತೆರೆದ ಟೆರೇಸ್ ಇದ್ದು, ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳೂ ಇವೆ.</p>

ಇದರಲ್ಲಿ 1500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್‌ನ ತೆರೆದ ಟೆರೇಸ್ ಇದ್ದು, ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳೂ ಇವೆ.

<p>ಮನ್ನತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, 97.50 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಯ ಡೀಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಿದೆ.&nbsp;ತಿಂಗಳಿಗೆ 8.25 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರೆಂಟ್ &nbsp;ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು ನಟ.</p>

ಮನ್ನತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, 97.50 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಯ ಡೀಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 8.25 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರೆಂಟ್  ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು ನಟ.