ತನ್ನ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ರಾಣಾ

First Published Mar 26, 2021, 2:12 PM IST

ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿಯ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ | ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಹುಬಲಿ ನಟ