ಸುಂದರ ವಧುವಾದ ಸನ್ನಿ: ನನ್ನ ಮದ್ವೆಯಾಗಿ ಎಂದ ಹಾಟ್ ನಟಿ

First Published Mar 2, 2021, 12:21 PM IST

ಸುಂದರ ವಧುವಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ | ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ | ಹೀಗಿತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉತ್ತರ