ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಉತ್ತರಗಳು

First Published 12, Jun 2020, 2:51 PM

ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ದಿನ ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂದರ್ಶನ ಹಂತದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸದಿರುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೇಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಣತನ ಹಾಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷವಾಗಿಉತ್ತರಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

<p><br />
ಉತ್ತರ : ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ( ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)</p>


ಉತ್ತರ : ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ( ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)

<p>ಉತ್ತರ : ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ.(ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 23ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)</p>

ಉತ್ತರ : ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ.(ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 23ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)

<p>ಉತ್ತರ :ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಳನ್ನು (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 11 ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)</p>

ಉತ್ತರ :ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಳನ್ನು (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 11 ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)

<p>ಉತ್ತರ : ಇದು ಕಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಇರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.( ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 14 ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)</p>

ಉತ್ತರ : ಇದು ಕಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈ ಇರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.( ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 14 ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)

<p>ಉತ್ತರ : ಆ ಮನುಷ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಗಲಿನಲಲ್ಲ. (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 98ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)</p>

ಉತ್ತರ : ಆ ಮನುಷ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಗಲಿನಲಲ್ಲ. (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 98ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)

<p>ಉತ್ತರ : ನೆನೆಯುತ್ತೆ , ಒಣಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 2 ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)</p>

ಉತ್ತರ : ನೆನೆಯುತ್ತೆ , ಒಣಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 2 ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)

<p>ಉತ್ತರ : ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸೇಬು  ( ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)</p>

ಉತ್ತರ : ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸೇಬು  ( ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟಾಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ)

<p>ಉತ್ತರ : ಡಿನ್ನರ್</p>

ಉತ್ತರ : ಡಿನ್ನರ್

<p>ಉತ್ತರ : ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>

ಉತ್ತರ : ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

<p>ಉತ್ತರ : ನಾಗ did n't punch me.</p>

ಉತ್ತರ : ನಾಗ did n't punch me.

<p>ಉತ್ತರ: ದ್ರವ (ಲಿಕ್ವಿಡ್) (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 33 ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ).</p>

ಉತ್ತರ: ದ್ರವ (ಲಿಕ್ವಿಡ್) (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ 33 ನೇ Rank ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ).

loader