ಫೋರ್ಡ್ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರು; ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ!

First Published Apr 5, 2021, 8:18 PM IST

ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎದುರಾಗುವುಗು ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಿಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖರೀದಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಣಹೆ ಮಾಡುವ ಕಾರು ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಫೋರ್ಡ್ ಕಾರು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.  ಈ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.