ಚಹಾ ಮಾರಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾದ MBA ಚಾಯ್‌ವಾಲಾ..!

First Published Mar 18, 2021, 1:32 PM IST

ಈತ ಎಂಬಿಎ ಡ್ರಾಪ್‌ಔಟ್, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಬಿಎ ಮೂಲಕವೇ ಫೇಮಸ್ | ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾದ ಯುವಕನೀತ | ಎಂಬಿಎ ಚಾಯ್‌ವಾಲನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ನೋಡಿ..