ವಾರೆವ್ಹಾ...! ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ, ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ದರ!

First Published Mar 30, 2021, 2:42 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 30ರ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್