ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಡಿತ, ಹೀಗಿದೆ ಇಂದಿನ ರೇಟ್!

First Published Apr 25, 2021, 5:06 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್