ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ!

First Published Jan 24, 2021, 5:18 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಅಗ್ಗ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜನವರಿ 24ರ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್