ಚಿನ್ನದ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿರಾಮ, ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಕಾಲ!

First Published Feb 22, 2021, 4:53 PM IST

ಏರಿಳಿತವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್| ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ| ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್