ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು!

First Published Apr 18, 2021, 3:57 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖಾತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ.