ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡುಕಾಟಿ BS6 ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ಎಡಿಶನ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ!

First Published Jan 23, 2021, 2:33 PM IST

ಡುಕಾಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಎಸ್6 ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ಎಡಿಶನ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಾದ, ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ಐಕಾನ್, ಐಕಾನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ 1100 ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವಿರ ಇಲ್ಲಿದೆ.