ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ

First Published 2, Nov 2020, 2:29 PM

ವಿಷ್ಣು ಗುಪ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಭರತ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ತಕ್ಷಶಿಲದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಗಳು, ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳಿದ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದು... 

<p>ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.&nbsp;</p>

ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. 

<p>&nbsp;ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

 ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. 

<p>&nbsp;ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬಹುದು.&nbsp;</p>

 ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. 

<p>ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಿ - ನಾನು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇನೆಯೇ?. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಿ - ನಾನು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇನೆಯೇ?. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

<p>ಹೂವುಗಳ ಸುಗಂಧವು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯತನವು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಸಾಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸದಾ ಕಾಲ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಹೂವುಗಳ ಸುಗಂಧವು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯತನವು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಸಾಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸದಾ ಕಾಲ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

<p>&nbsp;ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾರೂ ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

 ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾರೂ ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 
 

<p>ವಿನಮ್ರತೆಯು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಿನಮ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ.&nbsp;</p>

ವಿನಮ್ರತೆಯು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಿನಮ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. 

<p>&nbsp;ದೇವರು ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವನಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗುಡಿ, ಮಂದಿರ ಸುತ್ತುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.&nbsp;</p>

 ದೇವರು ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವನಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗುಡಿ, ಮಂದಿರ ಸುತ್ತುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

<p>ಕಲಿಕೆಯು ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. &nbsp;ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ, ಮತ್ತು &nbsp;ಆದರೆ ಕಲಿಕೆಯು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏಕೈಕ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.&nbsp;</p>

ಕಲಿಕೆಯು ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ.  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧ, ಮತ್ತು  ಆದರೆ ಕಲಿಕೆಯು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏಕೈಕ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

<p>ವಾಸ್ತವಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. &nbsp; ಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದುದು, ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.&nbsp;</p>

ವಾಸ್ತವಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.   ಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದುದು, ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.