ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಹೈಯರ್‌ನ ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ

ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳತೆ, ಅತ್ಯಧಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ಯುವಲ ಎಫೆಕ್ಟ್- ಹೈಯರ್ ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್