ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್. ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ, ಮಾತ್ರ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೂ ಮದುವೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇವರದು?

ಕಾಮದೇವ: ಕಾಮ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅಸೆ, ಎಂದರ್ಥ. ದೇವ ಪದದ ಅರ್ಥ ದೈವೀಕ. ಕಾಮದೇವನನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತೆ ಇರೋಜ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುವ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಾಮದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವನ ಪುತ್ರ. ಈ ದೇವನನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಕೃಷ್ಣ: ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ಸಿಂಬಲ್ ಕೃಷ್ಣ. ವಿನೋದ ಪ್ರಿಯನೀತ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಭಾವನೆಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಯಾವ ಜೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ರತಿ: ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ ದೇವತೆ ರತಿ. ಈಕೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷನ ಮಗಳು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ರತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು.

ಶಿವ : ಶಿವ -ಪಾರ್ವತಿಯ ಜೋಡಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾದ ಜೋಡಿ ಸಹ ಶಿವ -ಪಾರ್ವತಿಯರದ್ದು. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.