Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ನೋಡುವುದು ಶುಭ ನಾ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ನಾ

ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅರ್ಥವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

swapan shastra seeing money in dreams meaning indicates good or bad in life suh
Author
First Published Jan 8, 2024, 3:12 PM IST

ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅರ್ಥವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅರ್ಥವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕಸ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿತು. ಆತನಿಗೆ ಯಾರೋ ಭಾರೀ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ನೋಟುಗಳವರೆಗೆ ಕನಸುಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ? ಈ ಕನಸುಗಳು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ನೋಟುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕನಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕನಸು ಬಹಳ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕನಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ. ನೀವು ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಚಿಹ್ನೆ . ನಾವು ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಹಣದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.  

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ನೀವು ಹಣದ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆಗ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಕನಸು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಹಿತಕರ ಕನಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕನಸು ಹಣದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 

Follow Us:
Download App:
  • android
  • ios