Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಪಿತೃಪಕ್ಷ,ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವ ಶ್ರಾದ್ಧ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

 ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಮರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ತಿಥಿಯಂದು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

pitru paksha 2023 date tithi ancestors pind daan details shradh rules pitru paksha suh
Author
First Published Sep 29, 2023, 11:44 AM IST

 ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಮರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ತಿಥಿಯಂದು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಪಿಂಡದಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಪಿಂಡದಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಯಾರ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (12:30 ರಿಂದ 01:00 ರವರೆಗೆ) ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮ 2023 ರ ಶುಭ ಸಮಯ
ಭಾದ್ರಪದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರಾದ್ಧವೆಂದರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಶ್ರಾದ್ಧ, ಪರ್ವಣ ಶ್ರಾದ್ಧ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ - 00 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷಗಳು ರೋಹಿನ್ ಮುಹೂರ್ತ - 12:35 PM ರಿಂದ 01:23 PM ಕುಟುಪ್ ಮುಹೂರ್ತ - 11:47 AM ನಿಂದ 12:35 PM ಅವಧಿ - 00 ಗಂಟೆಗಳ 48 ನಿಮಿಷಗಳು PM ಸಮಯ - 01:23 PM ನಿಂದ 03:46 PM ಅವಧಿ - 02 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ (29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023)
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಯಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಆ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಯಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲ ಶ್ರಾದ್ಧ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023)
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ  ದಿನಾಂಕದಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು, ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದ ಶ್ರಾದ್ಧದಂದು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಅವರ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನೀವು ಪ್ರತಿಪದದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಎರಡನೇ ಶ್ರಾದ್ಧ (01 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಎರಡನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ,ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ-ಸಂಪತ್ತು!

ಮೂರನೇ ಶ್ರಾದ್ಧ (02 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿಯಂದು ಸಾಯುವವರಿಗೆ ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿಯಂದು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾಭರಣಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರಾದ್ಧ (03 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಂದು ಸಾಯುವವರು, ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಥಿಯಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐದನೇ ಶ್ರಾದ್ಧ (04 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಅವಿವಾಹಿತ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರನೇ ಶ್ರಾದ್ಧ (05 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಛತ್ ಶ್ರಾದ್ಧ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಏಳನೇ ಶ್ರಾದ್ಧ (06 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಸಾಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಈ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಂಟನೇ ಶ್ರಾದ್ಧ (07 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಆ ಪೂರ್ವಜರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಯಂದು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿ, ದ್ವಾದಶಿ ಅಥವಾ ಪಿತೃಮೋಕ್ಷ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ (08 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ನವಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ನವಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮಾತೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ನವಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ದಶಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ (09 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ದಶಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಹಾಲಯದ ಹತ್ತನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ (10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಏಕಾದಶಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜನರ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.

ದ್ವಾದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ (11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಅವರ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವವರು, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸತ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ತ್ರಯೋದಶಿ ಶ್ರಾದ್ಧ (12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಹಾಲಯದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ

ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ (13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು, ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಗಾಯ, ವಿಷ ಸೇವನೆ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಅಮವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ (14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023)
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಸರ್ವಪಿತ್ರಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಿತೃ ವಿಸರ್ಜನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಮಹಾಲಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Follow Us:
Download App:
  • android
  • ios