ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೊಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದರೂ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ರೂಪಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ....

ವೀಣೆ: ವೀಣೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನ. ಪವಿತ್ರವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವ ವೀಣೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹಂಸದ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಶೋ ಪೀಸ್: ಹಂಸ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಶುಭ. ಹಂಸದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಶೂ ಪೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಿರಲಿ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. 

ನವಿಲುಗರಿ: ನವಿಲುಗರಿ ದೇವ-ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.  ಇದನ್ನು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ರೂಮಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ. 

ತಾವರೆ ಹೂ: ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಇತರೆ ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾವರೆ ಹೂವನ್ನಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಾವರೆ ಇರಲಿ. 

ಸರಸ್ವತಿ ಮೂರ್ತಿ: ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ದೇವಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.