ಮೆದುಳು ವ್ಯಾಪಿ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವಾ ಕಿರಣ

ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ ಹಿರೇಮಠ ನರಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Comments 0
Add Comment