ಮೋಹಕ ತಾರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಗಾಸಿಪ್

ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್'ಗಳಿಗೆ ಬರವೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಟಿ ಸಾನ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಗಾಸಿಪ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ
     

Comments 0
Add Comment