ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾಥ್!

ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. ರವಿಚಂದ್ರನ್- ಆರ್.ಜೆ.ರೋಹಿತ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ ಬಕಾಸುರ. ಆರ್.ಜೆ.ರೋಹಿತ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್. ನೋಡಿ ’ಬಕಾಸುರ’ ವಿಶೇಷ....

Comments 0
Add Comment