ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಂತಹದೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು !

ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮುತ್ತು ನೀಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ

Comments 0
Add Comment