ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ: ಘನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತ

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳುರು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

Student
Drama
Mangaluru
SL Bhyrappa
Pratiksha
Cow Killing
Chaitra Kundapura
Cow
Murder
Dubai Bearys
Shelter
P Mahamud