BUSINESS

Anil Ambani
ತಂದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಅಣ್ಣ ಓಕೆ, ಅನಿಲ್ ಅವರದ್ದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯ!

ತಂದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಅಣ್ಣ ಓಕೆ, ಅನಿಲ್ ಅವರದ್ದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯ!

ಟಾಟಾ, ಬಿರ್ಲಾ, ಅಂಬಾನಿ ಈ ಮೂವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇವರಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸು.

Modi-Khan
Gold Price
Mukesh-Anil
Modi
Modi-Khan
Anil Ambani
jet airways
Anil Ambani
dearness allowance
Narendra Modi
LPG
china
Happy
Iran
Mukesh-Nita
Income Tax
Anil Ambani
Modi
Rose
Nandini
Viral Check