ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರಾ?: ಟಿಡಿಎಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ?

TDS, Self-Assessment Tax, Advance Tax: How to handle these in your income tax return for AY2018-19?
Highlights

ಟಿಡಿಎಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತುಂಬಲು ಸಜ್ಜಾದ ದೇಶ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಇರುವ ಹಂತಗಳು

ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ? 

ಬೆಂಗಳೂರು(ಜು.14): ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 'ಪೇ-ಆಸ್-ಯು-ಅರ್ನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಡಿಎಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಮೊದಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮೂಲ ಅಥವಾ ಟಿಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಗೆ (ಅಂದರೆ, ಮಾಲೀಕರು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು, ಇತ್ಯಾದಿ) ತೆರಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾವತಿದಾರನಿಗೆ (ತೆರಿಗೆದಾರರು) ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ, ಪಾವತಿದಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ಮ್ 16, ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರನ ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು 10,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಂದರೆ 15%, 45%, 75% ಮತ್ತು 100% ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಜು ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಭಾವ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ಕೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 100% ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆ ದಿನ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ನಂತರ.

ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆದಾರ ಅವನ ಅಥವಾ ಆತನ ಪರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆದಾರ ತನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಟಿಡಿಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಿದ ತೆರಿಗೆ ಚಲನ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ರೂಪಗಳು (ಐಟಿಆರ್ 7 ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಐಟಿಆರ್ 1) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಐಟಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ವಿವರಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಐಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಠೇವಣಿ ದಿನಾಂಕ, ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಲನ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಆರ್ ಬಿಐನಿಂದ ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ 7-ಅಂಕಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಗೆ ಬೇರೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಚಲನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಟಿಡಿಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 16, ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎ, ಫಾರ್ಮ್ 16 ಬಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿಕೆಯ ನಂತರ, ಕಟ್ಟುಪಾಡು / ಪೇಯರ್ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 26 ಎಎಸ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.


ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಫಾರ್ಮ್ 26 ಅನ್ನು ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವವರು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೇತನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 16A ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಪರಿಗಣನೆಯು 50 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 1% ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವವನು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 

ತೆರಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 16C ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹಿಡುವಳಿದಾರನು ಸೆಕ್ಷನ್ 194-I ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 194-ಐಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎ ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದು ಟೇಬಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 16C ಅನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ 3 ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಐಟಿಆರ್ 2 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್ 3 ರಲ್ಲಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ತೆರಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಸಂಚಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ​​ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಗದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ XML ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತುಂಬಿದ XML ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಐಟಿ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

loader