404 Page Not Found

Please try one of the following pages:

Home Page
Statewide Swachh Bharat Abhiyan by Yuva Brigade

ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ

ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 250 ಟನ್ ಕಸ ತೆಗೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ