ಹೇಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದ ಫಲ

Daly Panchanga july 11
Highlights

ಹೇಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದ ಫಲ

10-07-18 - ಬುಧವಾರ

ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು
ನಿಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ
ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ

ರಾಹುಕಾಲ - 12.32 ರಿಂದ 02.13
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ - 07.30 ರಿಂದ 09.11
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ - 10.52 ರಿಂದ 12.32

loader