404 Page Not Found

Please try one of the following pages:

Home Page
Center Minister Ananth Kumar Cries at Suvarna News Studio

ಗುರು ಅಟಲ್‌ಗೆ ಅಶ್ರು ತರ್ಪಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್

ಗುರು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಅಗಲಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಶ್ರು ತರ್ಪಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ.