ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಟಿ ಮಣಿಯರಿವರು

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಟಿ ಮಣಿಯರಿವರು

Feb. 6, 2018, 5:15 p.m.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.06): ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಿವರು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿಕೊಂಡವರು. ನಟನೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.