ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ –ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ –ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

Feb. 14, 2018, 12:19 p.m.

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೀವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು..