ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ; ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ

Feb. 7, 2018, 6:04 p.m.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.07): ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.